भवन निर्माण सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना